Fredensborg Institution

Sog

Kort information om projektet

Projektet gennemføres i perioden 2012 – 2016.

Usserød Å projektet har modtaget ca. 7 mio. DKK fra EU LIFE programmet og har et samlet budget på ca. 18,5 mio. DKK

Projektet er et samarbejde mellem

Projektet støttes af kommunernes forsyningsselskaberSådan ser hjemmesiden for det nye målesystem ud.

Nyt målesystem for Usserød Å
Nu kan borgerne i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal selv holde øje med vandet i Usserød Å. Målestationer langs åen leverer data om bl.a. vandstand og iltindhold, som man kan følge med i via en ny hjemmeside. Initiativet er led i Usserød Å samarbejdet mellem de tre nævnte kommuner og deres forsyninger. I samarbejdet, der støttes med midler fra EU’s LIFE-program, gøres en fælles indsats dels for at hindre nye oversvømmelser ved skybrud, dels for at forbedre vandkvaliteten.
Læs mere.