Fredensborg Institution

Sog

Kort information om projektet

Projektet gennemføres i perioden 2012 – 2016.

Usserød Å projektet har modtaget ca. 7 mio. DKK fra EU LIFE programmet og har et samlet budget på ca. 18,5 mio. DKK

Projektet er et samarbejde mellem

Projektet støttes af kommunernes forsyningsselskaber
Hørsholm styrker værn mod ekstremregn
Arbejdet på en vigtig del af Usserød Å Samarbejdet er nu sat i gang: Udvidelsen af vådengen ved Mortenstrupvej i Hørsholm og etableringen af en sluse samme sted ved broen over Usserød Å.

Læs mere.